Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Shop 211 SQN. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese shop211sqn.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Provozovatelem obchodu je Milan Roudný. Dubová 1007, 53006 Pardubice, IČ: 88635066. Kontaktní email: shop@shop211sqn.cz. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odst. 6. novely občanského zákoníku č.367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zboží neodpovídá vašim představám, můžete ho dle uvedených podmínek do 14 dnů od zakoupení bez udání důvodu vrátit a to v původním, nepoškozeném a neopotřebovaném či nenošeném stavu, pokud možno v původním obalu na adresu E-shopu. Vrácené zboží nelze zasílat na dobírku, nebude převzato a bude vám vráceno zpět. Doručovací adresa Eshopu je: Milan Roudný. Masarykovo nám.1484, Pardubice 53002.

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné).

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 2 hodin od objednání. V případě že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku či její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky, expediční lhůty a poštovné

Platbu za zboží lze provádět několika způsoby a to:

Dobírkou COD - platba při převzetí zboží dopravcem.

Bankovním převodem - platba předem na bankovní účet na základě zaslané faktury po  potvrzení objednávky.

Osobní předání je možné pouze na základě předchozí dohody a je podmíněno platbou předem na bankovní účet. (EET) 

Veškeré zboží (které máme skladem) bude expedováno kupujícímu v pracovní dny a to nejpozději do 48 hodin po převzetí objednávky, nebude li oznámeno jinak. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. Pokud není zboží skladem, budeme zákazníka neprodleně informovat.

Poštovné se mění podle druhu doručení a způsobu platby, které si určil kupující.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Pří výměně zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na výměnu zboží a to v plné výší poštovného, dle zvoleného dopravce. Spodní prádlo z hygienických důvodů nevyměňujeme. 

Uvedené ceny zboží jsou konečné (provozovatel obchodu není plátce DPH). Ceny dopravy se mění a základě přepravce a způsobu platby.

Záruka a reklamace

Záruční doby začínají běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. U keramiky se záruka nevztahuje na nepatrné barevné odchylky.

Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či údržbě, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

"V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

OP platné od 1.3.2017